shamballa1024@email.cz
 
 
 

Reiki

Reiki je starodávný, velice jednoduchý a zároveň účinný systém léčení, který se lidstvu uchoval v tibetském buddhismu a na Západě byl po mnoho let udržován ve velké tajnosti. Dnes asi nejrozšířenější systém Usui Ryoho byl objeven (spíše "znovuobjeven")  Dr. Usuim v Japonsku okolo roku 1900.

Přikládání rukou na bolestivá místa s cílem poskytnout úlevu je stejně staré jako lidstvo samo. Děláme to instinktivně. První věc, kterou člověk udělá, když ucítí bolest, je to, že si na bolestivé místo přiloží ruce.

Každý člověk a zvíře vyzařuje teplo a energii, a to je sama životní síla, která má tolik pojmenování, kolik je na světě civilizací. Například v Polynézii se nazývá "mana", v Indii "prána", v hebrejštině "ruach", v islámských zemích "barraka", v Číně "čchi". V Japonsku je to "ki", odtud tedy "reiki".

"Člověku, který byl do reiki zasvěcen, byly zasvěcením otevřeny a pročištěny energetické kanály. Tím nejenže přijímá větší množství životní energie ke svému vlastnímu léčení, ale současně se také napojuje na její zdroj", píše Diane Stein v knize Průvodce Reiki. Tento zdroj lze pojmenovat jakýmkoli jménem, které si dotyčný zvolí. Říká se mu Bůh, Vyšší Já, Vesmír nebo i jinými označeními prvotního zdroje nebo životní energie.

Po prvním zasvěcení se příjemce stane vodičem této vesmírné léčivé energie. Od té doby až do konce života stačí, aby položil ruce na sebe či na někoho jiného a energie jím začne proudit. Zasvěcení tím, že přivádí příjemce do bezprostředního kontaktu se zdrojem "ki", zvyšuje jeho energetickou hladinu. Energie léčí nejprve jeho samého a zároveň mu umožňuje léčit i druhé bez toho, že by se vyčerpal. Během několika minut procesu zasvěcení získá příjemce dar, který navždy ovlivní jeho život nesmírně pozitivním způsobem.

Reiki je rozděleno do tří stupňů:

U reiki I samotné zasvěcení léčí nemoci iniciované na fyzické úrovni. Fyzický zdravotní stav se během několika měsíců zlepší. Tento stupeň je určen zejména pro sebeléčení, ale lze léčit i jinou osobu, pokud je fyzicky přítomna.

Zasvěcením do reiki II se výrazně zvýší množství léčivé energie, kterou je člověk schopen vést. Tento stupeň se zaměřuje na emoční, duševní a karmické léčení iniciovaného. Kromě toho je léčení  s pomocí symbolů II.stupně daleko účinnější a zároveň otevírá i možnost léčby bez fyzické přítomnosti léčené osoby.  Na tomto stupni energie nezná čas a prostor, možnosti jsou tedy neomezené.

Reiki III je mistrovský stupeň. Při léčení pociťuje člověk další zvýšení schopnosti přenosu léčivé energie a jeho schopnost léčit se pozvedne na ještě vyšší úroveň. Do reiki III patří další symbol a jedno zasvěcení.


Pět životních zásad REIKI

 

Dnes v sobě utiším všechnu zlobu.
(Právě dnes se nerozčiluj.)

Dnes zapomenu na všechna trápení.
(Právě dnes neměj obavy.)

Dnes budu svou práci dělat poctivě.
(Vydělávej si na živobytí čestným způsobem.)

Dnes si připomenu, kolik milosti se mi dostalo.
(Bud' vděčný za všechna požehnání.)

Dnes budu laskavý ke všem živým bytostem.
(Bud' milý k bytostem ve tvé blízkosti.) 
Prohlášení o Cookies